Khi Yêu nữ gặp phải Đại thần

Làm yêu nữ gặp phải Đại thần – chương 43.1

Chương 43:  Một nữ nhân như vậy

 Phần 1

Nhìn trước mắt đã sớm không còn là tiền bối thời đại học, Lạc Du mới giật mình, thì ra thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Nhìn khuôn mặt Trì Thủy Mặc trầm tĩnh, mặc dù tiền bối đã đem sóng gió thời sinh viên cất giấu đi, nhưng là —— nhưng càng làm cho nàng cảm giác được khí thế bức người. Tiếp tục đọc “Làm yêu nữ gặp phải Đại thần – chương 43.1”

Cổ trang, Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký, Truyện dịch

Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký – chương 15

Chương 15

“Chân tê quá!” – qua đã lâu, Mộ Vân Thường mới cố sức đứng dậy.

Hai người này nhanh thật, quan hệ đã nhảy lên trên mức bình thường rồi, Mộ Vân Thường đi đến chân núi nhìn thấy cảnh đó vẫn chưa, tình cảm kia phát triển thành như vậy từ lúc nào. Tiếp tục đọc “Ngốc nghếch nữ nhân hành phiến ký – chương 15”