Khi Yêu nữ gặp phải Đại thần

Làm yêu nữ gặp phải Đại thần – Phiên ngoại 1

Chương 49: 【 Phiên ngoại · Ta và ngươi đều là người phàm

【 Nguyệt Nguyệt 】

Chơi game online là chuyện rất ngoài ý muốn.

Người đã học qua đại hỏi đều biết đại học rất thoải mái  —— trừ phi ngươi muốn làm một sinh viên hàng đầu được cấp học bổng hàng năm mới cần tiêu tốn thời gian ở thư viện.

Mà đối với ta một người không ôm chí lớn, không cầu công lao mà nói, tham công tiếc việc đối với ta mà nói là quá xa xôi . Tiếp tục đọc “Làm yêu nữ gặp phải Đại thần – Phiên ngoại 1”