Hiện đại, Tiểu hồ ly gặp Đại khôi lang, Truyện dịch

Tiểu Hồ ly gặp Đại Khôi lang – chương 12+13

Chương 12: Hy vọng ngày mai ngươi còn có thể sống sót!

Tiểu yêu quái một mình đấu với Tiểu Tiên Tiên giới, ngạc nhiên nha !

Trước đó đã nói, Tiểu yêu quái có hai con đường có thể đi, thứ nhất, tìm người giết mình, sau khi có được bảo vậ mà hệ thống bồi thường, bắt đầu tu tiên. Nói đơn giản, chính là tìm cách chết. Tiếp tục đọc “Tiểu Hồ ly gặp Đại Khôi lang – chương 12+13”