Linh tinh 8

Thông báo ngừng bộ ‘Ah, cái mối nghiệt duyên này’

Vì bên Sách Việt đã mua bản quyền và sắp xuất bản bộ này nên ta tạm ngừng làm tiếp. Mong mọi người thông cảm ^.^

Thanks Nguyệt Lâm Quân đã thông báo!!

Trong thời gian tới ta sẽ tìm bộ khác thay thế.