Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c23+24

Hai chương này hài vô đối nhá các nàng 😮

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c23+24”