Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c91

Chương 91: Vương gia, đừng nên xem thường quyết tâm của bản cô nương.

 

Edit : nganhant28@yahoo.com.vn

Beta : Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c91”