Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c92

chương này cũng bị lỗi font đôi chút, mọi người chịu khó đọc nhé, type lại ta cũng ngại lắm T.T

CHƯƠNG 92:  Lần đầu tiên lâm trận đằng  sau nữ nhân.

Edit : nganhant28@yahoo.com.vn

Beta : Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c92”