Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c93

C93 Cắn chết Lãnh Dịch Hạo

 

Edit : phiyen33

Beta: Đông Tử

  Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c93”