Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c97

C97: Để bản đại vương giúp nàng dễ chịu

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c97”