Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c104

Chương 104: Chuyện biến thái này chỉ có Lãnh Dịch Hạo làm được.

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c104”