Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c109

Chương 109: Trong lòng của nàng ấy chỉ có đệ.

 Edit: phiyen33

Beta: Hana & Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c109”