Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c110

Chương 110: Hôm nay chỉ ngủ thôi.

 Edit; phiyen33

Beta: Hana & Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c110”