Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c111

Sau 1 tuần “thác loạn” cùng với đủ các thể loại báo cáo, ta lại quay lại với các nàng rồi đây.

    Chương 111: Nha đầu rõ ràng biết là hắn mà vẫn dám hạ độc thủ!

 Edit: phiyen33

Beta: Hana & Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c111”