Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c130

Tuần vừa rồi vừa phải đi học, vừa đi nghỉ mát nên k có thời gian up truyện, mọi người thông cảm nhé ^^!

Chương 130: Cá và tay gấu, liệu có thể có được cả hai không?

 Edit: Cà phê

 Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c130”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c128

Chương 128: Biến thái! Quá biến thái! Đây là ngoài phố mà!

 Edit: Cà phê

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c128”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c127

Chương 127: Màn trời chiếu đất.

Edit: Cà phê

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c127”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c126

Chương 126: Mệnh có ba kiếp nạn.

 Edit: Cà phê.

Beta: Hana, Đông Tử

  Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c126”