Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử đừng nghịch nữa! – c131

Chương 131: Trêu chọc vào nàng, chết là cái chắc!

Edit: Skipbeat

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử đừng nghịch nữa! – c131”