Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c132

Chương 132: Nam nhân đáng thương!

Edit: Skipbeater

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c132”