Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c136

C136 Trực tiếp bịt miệng nàng, đỡ phải mất mặt!

 Edit: sushi

Beta: Skip_beater, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c136”