Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c139

C139 Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi

 Edit: sushi

Beta: Skip_beater, Đông Tử Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c139”