Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c141+142

C141 Một loại cảm xúc nguyên sơ

 Edit: sushi

Beta: Skip.kiều, Đông Tử [=))]

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c141+142”

Linh tinh 8

Thông báo mở lại Nương Tử

Hôm nay click vào 2 link kia và đã thấy cả 2 đều bị dọn dẹp nên ta quyết định mở lại bộ nương tử, hy vọng từ giờ cho đến khi kết thúc truyện mọi người để bộ này được bình an lên sàn. Ta rất thoải mái, ta không làm pic hay pass hay yêu cầu j cao, chỉ cần mọi người TÔN TRỌNG quyết định của ta một chút thôi.

Hy vọng 22ch sau sẽ lên đường được bình an 🙂

Note: Những ai mới vào xin vui lòng liếc sang phải đọc qua chút nội quy của nhà ta với nhé 🙂