Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c143

C143 Ta sẽ không phá hỏng việc của A Hạo

 Edit: sushi

Beta: Skip.kiều, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c143”