Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c145

C145 Hai đường thẳng song song giao nhau

 Edit: sushi

Beta: Skip.kiều, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c145”