Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c146

C146 Thời gian ở cùng Úc Phi Tuyết, cuối cùng cũng kết thúc

 Edit: Sushi

Beta: skip.kiều, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c146”