Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c149

149 Hoàng thượng và nương nương đã đi ngủ, mời Vương gia quay về

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c149”