Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c150

còn 12 chương nữa là kết thúc truyện…. ôi ta mong mỏi từng ngày 🙂

150  Nàng là của hắn ! Bất kỳ kẻ nào cũng không được đụng vào. 

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c150”