Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c158

 

Chương 158: A Khánh, cũng lừa gạt ta sao?

Edit: Skipbeat

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c158”