Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c160

Chương 160: Tuyết Nhi, theo ta đi.

Edit: Skipbeat

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c160”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c159

Chương 159: Trong mắt của ả chỉ có hận thù mãnh liệt.

Edit: skipbeat

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c159”