Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c161

Chương 161: Ép hắn mưu phản.

Edit: Skipbeat

Beta: Đông Tử

Pic: Kizuna

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c161”