Linh tinh 8

Công bố bìa: “Tiểu hồ ly PK Đại ca sói xám” – Lam Yên Hiểu Nguyệt

Sách Việt vừa công bố bìa cuốn Tiểu Hồ ly gặp Đại khôi lang (đã được đổi tên thành Tiểu Hồ ly PK Đại ca sói xám), ngày xuất bản dự kiến sẽ là tuần đầu tháng 12.. Thông báo cho mọi người mừng nhé 🙂

==> CHI TIẾT <==

Tiếp tục đọc “Công bố bìa: “Tiểu hồ ly PK Đại ca sói xám” – Lam Yên Hiểu Nguyệt”

Linh tinh 8

Thông tin xuất bản Hồ ly

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày cầm Hồ ly trên tay, hiện tại Sách Việt đã có thông tin chính thức về việc sẽ xuất bản Hồ ly trong tháng này. Blog Sách Việt đã đăng trích đoạn đầu.(LINK)

Thông tin cho các nàng mừng nhé! 🙂