Linh tinh 8

Lan man chuyện blog

Gắn bó với WordPress đã gần 3 năm (16/5/2011), ngẫm lại chặng đường qua thật dài và nhiều kỉ niệm. Nhớ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, được năm đầu là chăm chỉ học hành, những năm sau ham chơi ham ngủ, lười học lắm luôn :))

Tiếp tục đọc “Lan man chuyện blog”