Hiện đại, Truyện dịch

Đời sinh viên khổ nạn_c37

Chương 37: Lần đầu tiên ôm

Dịch: thuyngoctn88@gmail.com

Mấy chương này không hiểu sao cop từ mail ra lại bị lỗi font đoạn dưới, mng chịu khó dịch giúp nhé >_<

Tiếp tục đọc “Đời sinh viên khổ nạn_c37”