Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

TRUYỀN KỲ _ CHƯƠNG 4

Chương 4: Đấu trí cửa quan quyết chiến kì thi Hội, quần anh hội thiên cổ phong lưu.

Tiếp tục đọc “TRUYỀN KỲ _ CHƯƠNG 4”