Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 6

Chương 6: Đêm qua thái bình trường an, hôm nay thi Đình gặp Quân

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 6”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 5

Chương 5: Thế tử danh viện thần bí Lục Thiếu, quạt gõ đầu ba lần trở lại là mình

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 5”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 3

Chương 3: Đắc tội quyền quý thi cử không chỗ dựa, gặp khách quý Đan Phụng Bạch y.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 3”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 2

Chương 2: Giấu kế sách giúp người qua đường, náo loạn pháp trường trêu chọc Công chúa

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 2”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 1

Chương 1: Gặp kinh biến cả nhà bị xử trảm, nữ giả trang nam lên kinh dự thi.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 1”