Cổ trang, Liên Hoa Lâu, Truyện dịch

Liên Hoa Lâu 2: Ngoại truyện

Ngoại truyện vui  “Kịp thời hành lạc”

Tiếp tục đọc “Liên Hoa Lâu 2: Ngoại truyện”

Cổ trang, Liên Hoa Lâu, Truyện dịch

Liên Hoa Lâu 1- Hậu ký, phỏng vấn tác giả

Hậu ký.

Tiếp tục đọc “Liên Hoa Lâu 1- Hậu ký, phỏng vấn tác giả”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 28

Chương 28: Vụ quốc án thứ ba: Đứa trẻ mồ côi Phùng gia

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 28”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 27

Chương 27: Hứa hẹn khi xưa

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 27”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 26

Chương 26: Tình địch

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 26”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 25

Chương 25: Tứ hôn

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 25”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 24

Chương 24: Hữu duyên cùng uống một ly, vô duyên chớ tới ngồi chung một bàn

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 24”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 23

Chương 23: Truyền thế

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 23”