Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c154

Chương này 1 nhân vật quen thuộc đáng yêu đã quay lại với chúng ta, dù chỉ trong chớp nhoáng T^T

C154 Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi !

 edit: phiyen33

beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c154”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c153

C153 Nàng ấy không thuộc về hậu cung, chỉ thuộc về một mình trẫm !

 edit: phiyen33

beta: Đông tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c153”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c152

C152 Tiếp tục dùng hình !

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c152”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c150

còn 12 chương nữa là kết thúc truyện…. ôi ta mong mỏi từng ngày 🙂

150  Nàng là của hắn ! Bất kỳ kẻ nào cũng không được đụng vào. 

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c150”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c149

149 Hoàng thượng và nương nương đã đi ngủ, mời Vương gia quay về

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c149”