Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c140

C140:    Từ giờ trở đi, ngươi chính là Úc Phi Tuyết

 Edit: sushi

Beta: Skip_beater, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c140”