Cổ trang, Liên Hoa Lâu, Truyện dịch

Liên Hoa Lâu 1- Hậu ký, phỏng vấn tác giả

Hậu ký.

Tiếp tục đọc “Liên Hoa Lâu 1- Hậu ký, phỏng vấn tác giả”