Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 27

Chương 27: Hứa hẹn khi xưa

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 27”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 20

Chương 20: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (3)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 20”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 18

Chương 18: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (1)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 18”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 17

Chương 17: Kẻ thù

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 17”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 16

Chương 16: Nỗi cô đơn gieo cho chàng, kiếp này khó hoàn lại.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 16”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 14

Chương 14: Khó bề phân biệt.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 14”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 13

Chương 13: Đưa ái tình vào bàn cờ.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 13”