Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c155

C155 Mượn bào thai trong bụng ngươi dùng một chút

 edit: phiyen33

beta: Đông tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c155”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c154

Chương này 1 nhân vật quen thuộc đáng yêu đã quay lại với chúng ta, dù chỉ trong chớp nhoáng T^T

C154 Ta buộc phải dùng sức mạnh thôi !

 edit: phiyen33

beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c154”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c153

C153 Nàng ấy không thuộc về hậu cung, chỉ thuộc về một mình trẫm !

 edit: phiyen33

beta: Đông tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c153”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c152

C152 Tiếp tục dùng hình !

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c152”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c143

C143 Ta sẽ không phá hỏng việc của A Hạo

 Edit: sushi

Beta: Skip.kiều, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c143”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c140

C140:    Từ giờ trở đi, ngươi chính là Úc Phi Tuyết

 Edit: sushi

Beta: Skip_beater, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c140”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c112

Hơi lâu mới up đc chương mới nhỉ…

Chương 112: Biết rõ là mỹ nhân kế, nhưng không thể nào kháng cự được

 Edit: phiyen33

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c112”

Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c108

Chương 108: Hay cho cái tình chàng ý thiếp!

 Edit: phiyen22

Beta lần 1: Hana & Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c108”