Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c138

 

Chương 138: Nàng không ở lại, ta cũng không ép.

Edit: skip_beater

Beta: Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c138”