Cổ trang, Nương tử đừng nghịch nữa, Truyện dịch

Nương tử, đừng nghịch nữa! – c144

C144 Chính thức thay thế!

 edit: sushi

Beta: skip.kiều, Đông Tử

Tiếp tục đọc “Nương tử, đừng nghịch nữa! – c144”