Hiện đại, Tiểu hồ ly gặp Đại khôi lang, Truyện dịch

Tiểu Hồ ly gặp Đại khôi lang – Chương 9+10

Chương 9: Trước mặt bao người bị người ta đá.

Vài chữ hiện lên màn hình: Trong trận chiến giáng ma ở Tam Thanh Sơn, ngài đã anh dũng hy sinh, thăng cấp thất bại, từ nay về sau trốn vào Ma Đạo.

Đồng thời, trên màn hình thư sinh áo trắng bị Tam Đại BOSS một cước đạp bẹp, thân thể hoàn toàn phá hủy. Một suối tinh hồn dài mơ hồ bay bay, thở dài tinh hồn ai oán, trên đầu bắt đầu mọc ra sừng dài, thân thể bắt đầu biến hình trước mắt bao người. Hơn nữa phát ra một loạt tiếng cười kinh khủng. Tiếp tục đọc “Tiểu Hồ ly gặp Đại khôi lang – Chương 9+10”