Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 31 – P1

Chương 31: Chiếm hữu (2)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 31 – P1”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 30

Chương 30: Chiếm hữu (1)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 30”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 28

Chương 28: Vụ quốc án thứ ba: Đứa trẻ mồ côi Phùng gia

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 28”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 27

Chương 27: Hứa hẹn khi xưa

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 27”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 26

Chương 26: Tình địch

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 26”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 25

Chương 25: Tứ hôn

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 25”