Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 24

Chương 24: Hữu duyên cùng uống một ly, vô duyên chớ tới ngồi chung một bàn

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 24”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 22

Chương 22: Thời gian dần trôi.

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 22”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 21

Chương 21: Câu đố thuốc giả, trầm oan

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 21”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 20

Chương 20: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (3)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 20”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 19

Chương 19: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (2)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 19”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ 18

Chương 18: Tình nghĩa qua đi, hạnh xanh khó hái (1)

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ 18”

Cổ trang, Truyện dịch, Truyền kỳ

Truyền kỳ Chương 17

Chương 17: Kẻ thù

Tiếp tục đọc “Truyền kỳ Chương 17”